KA-204 Sonuçları

2019 yılı Erasmus+ Ana Eylem 2 (KA2) Yetişkin Eğitim Stratejik Ortaklıklar kapsamında Başkanlığımıza sunulan proje tekliflerinin değerlendirilme süreci tamamlanmıştır.
Başkanlığımıza sunulan 209 adet proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde;
Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında; 32 adet proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmış (Ek-1), 6 adet proje teklifi yedek olarak belirlenmiştir (Ek-2).

Kabul Listesi

Yedek Listesi