KKYDP Projeleri Hazırlama

KKYDP Projeleri Hazırlama

KSC Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi olarak;

KKYDP destekleri için hazırlanan projelerde profesyonel ekibimizle birlikte sizlerle işbirliği yapmaya hazırız.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmaktadır. Projeler çağrı usulü ile kabul edilir. 81 ilde uygulanmaktadır. IPARD uygulanan illerde bazı yatırım konularında destek vermemektedir.

Uygun Başvuru Sahipleri

Çiftçiler, Şirketler, Tarımsal Amaçlı Kooperatifler ve Üretici Birlikleri başvurabilmektedir.

Desteklenen Yatırım Konuları

• Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yatırımlar
• Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,
• Et ve süt üretimi amaçlı büyükbaş ve küçükbaş yetiştiriciliği için sabit yatırımlar
• Kültür balıkçılığına yönelik sabit yatırımlar
• Kültür mantarcılığına yönelik sabit yatırımlar
• Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik sabit yatırımlar,
• Kırsal turizm yatırımları,
• Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,
• El sanatları ve katma değerli ürünler

Coğrafi Kapsam

81 ilde uygulanmaktadır. Ancak IPARD programındaki destek konularında KKYDP desteği verilmemektedir.

Destek Tutarı ve Şekli

Proje konusuna ve büyüklüğüne göre ................. TL ile ............................0 TL arasında değişmektedir. Yatırım projesine hibe (karşılıksız ve geri ödemesiz) mali destek verilmektedir.