Proje Döngüsü Yönetimi

Proje Döngüsü Yönetimi

KSC Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından;

“PCM” eğitimlerini kamu kurum ve kuruluşlarına sağlamaktadır. Talep edildiği takdirde diğer hibe programları içinde “PCM” eğitimleri verilmektedir.

PCM (Project Cycle Management) – Proje Döngüsü Yönetimi Eğitim programı, hibe mekanizması hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kamu ve özel sektör çalışanları ve yöneticilerinin KOSGEB, Kalkınma Ajansları gibi ulusal ya da Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası fon ve hibe sağlayıcılarının desteklerinden en üst seviyede yararlanabilmeleri için uygulama temelli tasarlanmıştır.

Eğitim programı sonunda katılımcıların hibe sağlayıcı kurum ve kuruluşlara proje hazırlama ile proje uygulama süreçlerini yönetme kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca eğitim sonunda tüm katılımcılar, bir fikrin geliştirilmesi, bu fikir ile ilgili sorunların ve bu sorunların giderilmesi için doğru çözüm yollarının belirlenmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi konularında bilgi sahibi olmaları, fikirlerini hayata geçirirken ihtiyaç duyulan planlama, uygulama ve izleme süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetebilmeleri hedeflenmektedir.

KSC Danışmanlık; bu süreçlerin başarılı bir şekilde yönetilebilmesine destek olmak amacıyla amacıyla AB’de de uygulanan “Proje Döngüsü Yönetimi” sisteminin ülkemizde de benimsenmesi için Proje Döngüsü Yönetimi eğitimlerini kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kurum ve kuruluşlara sağlamaktadır.

Aşağıda belirtilen eğitim konuları Kurum/kuruluşların isteklerine göre özelleştirilecektir.

Talep edildiği taktirde eğitimi verecek uzman personelimizin CV’si gönderilecektir.

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitim Konuları;

1) Proje Kavramı ve Yönetimi

 • PCM – Proje Döngüsü Yönetimi nedir?
 • Proje nedir?
 • Projenin temel özellikleri
 • Proje Döngüsü Yönetimi
 • Proje Yaşam Döngüsü
 • Proje Yönetim Bileşenleri
  – Planlama
  – Uygulama
  – Değerlendirme
  – Revizyon
 • Teknik: Beyin Fırtınası, Kritik Yol Metodu, Gannt Şeması

2) Proje Döngüsü Yönetimi

 • Proje Hazırlama Aşamaları
 • Kavramsal Hiyerarşi
 • SWOT Analizi
 • Sorun Analizi/Sorun Ağacı
 • Hedef Analizi/Hedef Ağacı
 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
 • Performans Göstergeleri
 • Doğrulama Kaynakları
 • Varsayımlar

3) Hibe Kaynakları

 • Neden Hibe verilir?
 • AB Programı Genel Özellikleri nelerdir?
 • Erasmus+
 • IPARD II
 • ENPI (Karadeniz Sınır Ötesi işbirliği)
 • CFCU (Merkezi Finans ve İhale Birimi)
 • Horizon 2020
 • British Council
 • Jean Monnet
 • Diğer AB Hibeleri
 • Büyükelçiliklerin verdiği hibeler
 • İşletmelere Yönelik devlet Destekleri
 • Kalkınma Ajansları

4) Proje Başvuru ve Yönetim Süreci

 • Proje Ekibi
 • Kayıt İşlemleri
 • Yasal Formlar
 • Yurt dışı ortakların belirlenmesi
 • Başvuru formunun gönderilmesi
 • Başvuru formuna eklenecek belgeler
 • Sözleşme
 • Yurt dışı vize işlemleri
 • Bütçe harcamaları
 • Muhasebeleştirme
 • Ara ve Nihai raporlar

5) Hibe Projesi Hazırlama (Uygulama)

 • Başvuru formları (Kurumun ihtiyacına göre belirlenecek)
 • Başvuru formu nasıl doldurulur?
 • Başvuru formu yazım teknikleri
 • Yaygınlaştırma
 • Sürdürülebilirlik
 • Bütçe
 • Genel hatalar
 • Öneriler