Sınır Ötesi İşbirliği Projeleri

Sınır Ötesi İşbirliği Projeleri

KSC Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi olarak;

Sınır Ötesi İşbirliği için hazırlanan projelerde profesyonel ekibimizle birlikte sizlerle işbirliği yapmaya hazırız.

Program Hakkında

Bölgesel işbirliğine yönelik ortak yürütülen bir havza programıdır.

8 Katılımcı Ülke: Bulgaristan, Romanya, Yunanistan(AB üyesi ülkeler), Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna(Avrupa Komşuluk Aracı kapsamındaki ülkeler) ve Türkiye

Türkiye coğrafi konumundan ötürü AB’ye aday ülke olarak programa katılmaktadır.

Program Alanı

Türkiye: TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) TR10 (İstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)

Bulgaristan: Severoiztochen, Yugoiztochen;

Yunanistan: Orta Makedonya, Doğu Makedonya-Batı Trakya;

Romanya: Güneydoğu bölgesi;

Ukrayna: Odessa, Mykolaiv, Kherson, Sivastopol*, Zaporosh’ye ve Donetsk Oblast, Kırım Özerk Bölgesi*;

Ermenistan, Gürcistan, Moldova – tüm bölgeler.

AB’nin Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlar neticesinde Sivastopol ve Kırım şu anda program alanına dahil değildirler.

Projeler en az bir AB üyesi ülke (Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan) ve bir ortak ülkeden en az bir ortakla  (Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna)yürütülebilir.

Programın Amaç ve Öncelikleri

Başvuran Kurum/Kuruluşlar

Merkezi ve yerel yönetimler: Valilikler, İl Özel İdareleri, Belediyeler,  Kaymakamlıklar, Köy Muhtarlıkları,  Bakanlıklar ve taşra teşkilatları.

Kamu hukukuna tabi kuruluşlar: Üniversiteler (devlet/özel), Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Kooperatifler, Araştırma Merkezleri/Enstitüleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar (Endüstri Meslek liseleri,  Anadolu  Meslek ve  Meslek Liseleri, Eğitim Merkezleri, Meslek Yüksek Okulları, İlköğretim Okulları).

Sivil Toplum Kuruluşları: Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Meslek Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Ziraat Odaları, Esnaf Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği/Konfederasyonu, Sendikalar, Federasyonlar/Konfederasyonlar.

2014-2020 Dönemi Yenilikleri

Türk Ortaklar Ana Yararlanıcı olabilecekler.

Haziran 2016’da da ilk teklif çağrısına çıkılması planlanmaktadır.

Çağrı bütçesi 19.75 milyon avro olacaktır.

Projelerin  %92’si AB hibesi, %8’i  eş finansman (kurum katkısı) olacaktır.

Projelerin uygulama süreleri 18 ila 30 ay arasında olacaktır,

Proje bütçelerinin minimum 300.000 avro maksimum 1.500.000  avro olması gerekmektedir.

Projelerdeki ortaklık sayısının en az 3 en fazla 6 olması gerekmektedir.

ENI ve IPA fonları aynı havuzda toplanacak, böylece  bir proje için iki ayrı sözleşme imzalanmayacaktır,

2007-2013 döneminde  Türk yararlanıcılar için Sözleşme Makamı olarak yer alan Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) tek sözleşme imzalanacağı için Programın 2014-2020 döneminde yer almayacaktır.

Bu dönemde bütçesi 500.000 avroyu geçmemek şartı ile küçük ölçekli yatırım projeleri de desteklenecektir.

Proje başlarken verilen avans ödemesi %40, ara ödeme %40  ve nihai ödeme %20 olarak belirlenmiştir.