Hakkımızda

KSC INTERNATIONAL Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi, 10 Ağustos 2016 tarihinde Aydın Kuşadası bölgesinde faaliyetine başlamıştır. 27 Mart 2019 tarihinde işyeri merkezi İzmir'e taşınmış, Kuşadası şube olarak düzenlenmiş, her iki bölgede de ticari faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. Bugüne kadar birçok Erasmus+ proje çalışmasını başarı ile yürüterek sonuçlandırmıştır. Yönetim kurulumuz tarafından alınan kararla şirketimizin yurt dışı şubesi Prag/Çek Cumhuriyetinde açılmıştır. Türkiye (Kuşadası-İzmir-İstanbul), Çek Cumhuriyeti(Prag), Almanya(Dorsten), İtalya(Milano), Portekiz(Braga) ve İspanya(Barselona)’da “Kurs ve Staj” hareketlilikleri düzenlenmektedir. Şirket faaliyetlerimiz 5 ana gruba ayrılmıştır.

  1. Avrupa Birliği üye/aday ülkelerinde Kurs ve Staj: Prag’daki şubemizde Erasmus+ Program ülkelerindeki öğretmen ve öğrencilere kurs ve staj faaliyetleri düzenlemek, ( KA101-KA102)
  2. Türkiye’de Kurs ve Staj: İzmir/Türkiye’deki merkezimizde ve Kuşadası/Aydın/Türkiye’deki şubemizde Erasmus+ Program ülkelerindeki öğretmen ve öğrencilere kurs ve staj faaliyetleri düzenlemek ( KA101-KA102),
  3. Hem Türkiye’den hem de Çek Cumhuriyeti’nden KA-201-202-204-205 başvurularını gerçekleştirmek, projeleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
  4. Türkiye’de Erasmus+ programı haricinde ki AB tarafından sağlanan hibeler ve devlet destekleri için kurum, kuruluşlar adına başvuru işlemlerini gerçekleştirmek, projeleri yürütmek, sonuçlandırmak ve danışmanlık hizmeti vermek,
  5. Kurumlar/Şirketlere “Finansman, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Sosyal Medya, Kişisel Gelişim, Dış Ticaret Elemanı Yetiştirme, Dış Ticarette Müşteriye Ulaşma Teknikleri, Satış ve Pazarlama, Proje Hazırlama ve Girişimcilik” konularında eğitimler vermek,

Şirketimiz, insan hakları evrensel ilkelerinin, düşünce, inanç ve girişim özgürlüklerinin, hukuk devletinin, katılımcı demokrasi anlayışının benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamanın yanı sıra, gençlerin ülkenin sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik olarak gelişmesinde başrol oynamalarını amaçlar.

Bu kapsamda;

• Gençlere istihdam, kariyer, kişisel gelişim, eğitim ve girişimcilik alanında rehberlik etmek,

• Uluslararası entegrasyonu ve etkileşimi, bölgesel ve yerel gelişmeyi hızlandırmak için araştırma yapmak görüş oluşturmak, projeler geliştirmek ve nitelikli etkinlikler düzenlemek,

• Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek,

• Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek,
• Öğrencilerin kişisel mesleki becerilerini geliştirmek,
• Farklı kültürler arasında ki dostluk ve hoşgörüyü arttırmak,,
• Üretimi destekleyerek yeni istihdam alanları yaratmak,
• Girişimciliği desteklemek,
• Mesleki bilgi ve becerileri artmış nitelikli öğrenciler yetiştirerek istihdama katkıda bulunmak,
şirketimizin temel hedefleridir.

Türkiye’deki anlaşmalı olduğumuz işletme ve meslek liseleri hakkında bilgi almak için lütfen (http://www.kscdanismanlik.com.tr/sayfa-turkiyede-Ogrenci-staji-58.html) linki inceleyiniz.

Prag kurs ve staj organizasyonlarımızı hakkında bilgi almak için (http://www.kscdanismanlik.com.tr/sayfa-prag--Cek-cumhuriyeti-61.html) linki inveleyiniz.

Prag, Barselona, Milano, Dorsten ve Braga’da ki kurs ve staj organizasyonlarımızı hakkında bilgi almak için (http://www.kscdanismanlik.com.tr/hizmet-avrupada-ka-101--ka-102-71.html) linki inceleyiniz.

Kurs Konuları

Probleme Dayalı Öğrenme / Sorgulamaya Dayalı Öğrenme
İnsan kaynakları yönetimi
Yaratıcı Düşünmeyi Teşvik Etmek
E-Öğrenme Platformlarını Kullanma
CLIL - İçerik ve Dil Entegre Öğrenme
Öğretmeye Yenilikçi Yaklaşımlar
Eğitimde BİT
Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Çocuklar
Erken Okul Bırakma
Çok Kültürlü Meselelere ve Karışık Yetenek Sınıflarına Yaklaşmak
Ders Dışı Aktiviteler (ECA)
Ters yüz edilmiş sınıf
Oyun Tabanlı Öğrenme ve Oyun
Göçmen Çocukların Okullara Entegrasyonu
Okul Sisteminde Tükenmişlik Önleme
Eğitim İçin G-Suite Kullanma
Yenilikçi Bir Sınıfta Dijitalleşmek
Tabletlerle Dijital Yeterlilikler
Okullar İçin Koçluk Stratejileri
Kodlama ve Robotik
Hard ve Soft  skills
Akran Zorbalığı ve Siber Zorbalık
Kariyer Planlama ve koçluk
Kapsayıcı eğitim
STEM
BT ve Grafik Tasarım
Kodlama ve Robotik

Saygılarımızla

PIC NO: 916499554